Greta Sävenstedt

KÖPA

Att köpa ett nytt hem ska vara förenat med nöje!

Roligare blir det om man är väl förberedd och får hjälp med de frågor som kan dyka upp på vägen. Jag kan finnas vid din sida som din personliga rådgivare vid ditt bostadsköp även om du inte köper via mig. Letar du något specifikt hem, kanske gården på landet eller familjevillan nära skolan? Kontakta mig så hjälper jag dig med aktiv sökning för att hitta just ditt hem!

Jag kan rekommendera och förmedla kontakt till bank och juridisk rådgivning.
Jag finns alltid tillgänglig för att kunna svara på alla tänkbara frågor.

 

 

SÄLJA

blue-arrow
 
Här beskriver jag
säljprocessen steg för steg,
för att ge en förståelse för
hela försäljningen.

UPPRÄTTANDE OCH
GODKÄNNANDE AV
BESKRIVNING

Jag lägger stor vikt vid presentationen av ert hem. All nödvändig information kring bostaden samlas in och sammanställs i en beskrivning som är målande och utförlig. Ni får självklart läsa igenom och godkänna beskrivningen.

MARKNADSFÖRING

En del i marknadsföringen är matchning mot spekulanter som letar bostäder men som inte hittat hem. Dessa kontaktas innan jag lägger ut din bostad och är en del i min service som mäklare. Ibland finns köparen bland dessa handplockade kunder. Idag hittar de allra flesta kunder sina nya bostäder på nätet. Därför har jag en total internetlösning. Bostäderna marknadsförs på Hemnet, Blocket Bostad, Booli, Facebook och hemsidan. Tillval av valfri tidningsannonsering är möjlig. Jag kan erbjuda annonsering i de flesta tidningar.

VISNING

Nu är det dags för visning. Ditt hem skall öppnas upp och visas för spekulanterna. Här har ni ett val att göra, öppen eller privat visning. Under tiden får du underhålla dig med annat och låta mig göra det jag är bäst på – förmedla ett hem. Under visningen är många säljare nervösa och pirriga. Hur många kommer? Vad kommer de att tycka? Lugn – jag ringer direkt efter visningen och berättar.

VAL AV MÄKLARE OCH
KOSTNADSFRI FÖRSÄLJNINGSKONSULTATION

Första steget mot en försäljning är taget. Mäklaren informerar om försäljningsprocessen och rekommenderar utgångspris. Här gör du ditt val av mäklare. Kom ihåg att förhållandet mellan mäklare och kund är en förtroenderelation så det gäller att välja rätt mäklare. En bra kontakt ger en god kommunikation vilket är av stor vikt vid en så avgörande affär i livet.

FÖRMEDLINGSUPPDRAG –
ÖVERENSKOMMELSE, ARVODE
OCH UTGÅNGSPRIS

När du bestämt dig skrivs förmedlingsuppdrag, där mäklaren ur ett juridiskt perspektiv tar på sig ansvaret för försäljningen. Här framgår det överenskomna arvodet och utgångspriset och övriga villkor för uppdraget.

STYLING, INFO OCH
FOTOGRAFERING

Förebered ditt hem inför visning och fotografering. Vad behöver du göra i ditt hem för att presentera det på allra bästa sätt? En rejäl rensning kanske räcker? Jag hjälper dig med en ärlig åsikt och rekommenderar eventuella åtgärder. En mindre insats kan göra stor skillnad på slutpriset!
Och glöm inte att putsa fönstren!

 

UPPFÖLJNING

Hur många spekulanter som faktiskt är seriöst intresserade märker man inte fullt ut förrän jag kontaktat alla uppskrivna namn på listan. Jag återkopplar alltid till alla kunder som besökt visningen.

BUDGIVNING ELLER
PRISFÖRHANDLING

Jag tillämpar alltid öppen budgivning, online för att vara så tydlig som möjligt och låta budgivningen ha sin gång. Fördelen är att spekulanterna hinner prata med varandra eller kontakta banken en extra gång. Efter avslutad budgivning får säljare och köpare ta del av budgivningshistoriken. Säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren får sälja bostaden till vem hen önskar.

KONTRAKTSKRIVNING,
VILLKOR OCH HANDPENNING

När det är klart vem som får köpa bostaden är det dags för kontrakt. Kontraktet måste vara undertecknat av alla parter innan det är gällande. I kontraktet kan villkor om besiktning eller annat finnas som gör gällande att kontraktet är svävande tills villkoren är uppfyllda. Handpenningen, 10% av köpeskillingen deponeras på mäklarens klientmedelskonto tills villkoren är uppfyllda.

ANSVARSFÖRDELNING
MELLAN KÖPARE OCH
SÄLJARE

Säljaren har en upplysningsskyldighet vilket innebär att säljaren måste upplysa köparen om relevanta fel. I annat fall kan säljaren hållas ansvarig och därmed ersättningsskyldig för dessa. Köparen har enligt jordabalken undersökningsplikt vilket är en långtgående undersökning som utökas med misstankar om eventuella fel. Här rekommenderas anlitande av besiktningsman för att fullfölja undersökningsplikten.

BESIKTNING

Köparen har en undersökningsplikt som till stor del fullgörs av en besiktningsman. Villkoret i kontraktet gör att köparen har en viss tid på sig att utföra besiktningen. Om köparen inte önskar stå fast vid köpet efter besiktningen har köparen möjlighet att begära köpets återgång. Säljaren är skyldig att upplysa om väsentliga fel, vilket är fel som inte enkelt kan upptäckas.

DOLDA FEL

Ett dolt fel är något som varken besiktningsman, köpare eller säljare har känt till eller kan misstänka med utgångspunkt från bostadens skick eller ålder. Säljaren är ansvarig för eventuella dolda fel i 10 år efter försäljning. Försäkring kan tecknas mot dolda fel i fastighet.

FAST OCH LÖS EGENDOM

Fast egendom ingår i köpet, som exempel badrumsinredning, garderober och lekstuga medan lös egendom är sådant som säljaren har rätt att ta med sig. Ibland finns det gråzoner för vad som är fast och lös egendom. I dessa fall rekommenderas en skriftlig överenskommelse vilket utesluter tveksamheter.

FLYTT OCH STÄDNING MM

Tillträdesdagen närmar sig och därmed själva flytten. Det innebär också att du måste påbörja arbetet med att packa och planera inför att byta hem. Tänk fyra S – Spara, sälja, skänkaoch slänga, det underlättar. Flytta själv eller ta hjälp. Jag har goda kontakter med flyttfirmor om du vill ha hjälp. Säljaren ansvarar för städning här kan du städa själv eller ta hjälp. Jag har checklista för vad som ska ingå i flyttstädningen och har även kontakter med bra städfirmor som jag kan rekommendera, det finns de som är bättre! Säga upp avtal, försäkringar, adressändra mm jag har checklistan så ni inte missar något. Jag rekommenderar att köparen städbesiktar bostaden innan
tillträdet.