Greta Sävenstedt

Budgivning
pågår!

 • ÖVERSIKT
 • BOSTADSFAKTA
 • ALLA BILDER
 • DOKUMENT
 • KONTAKT
 • Fakta

  Pris:  650000 kr

  Driftkostnad:  0 kr

  Fastigh.bet:  ABBORRTRÄSK 1:19

  Åkermark:  2 Ha

  Skogsmark:  25 Ha

  Antal rum:  1 

  Priskommentar:  Utgångspris

  Ägandeform:  Friköpt - Gård

  Skogsfastighet med sjötomt!

  Abborrträsk 13, Abborrträsk,
  Gårdar, 1 rum,


  Nu finns möjligheten att köpa en skogsfastighet på 34,3 hektar med en fin tomt med sjöläge i Abborrträsk - Åmsele. Produktiv skogsmark ca 26,6 ha. På tomten finns idag ett rivningsfärdigt hus och uthus så möjlighet finns för den som söker tomt för fritidshus eller åretrunt med byggrätt i sjöläge!

  Pris: 650000 kr

  Budgivning

  Utgångspris

  650000 kr


  Högsta bud

  585000 kr


  Visa budgvining

  Visningar  Ansvarig mäklare:
  Greta Sävenstedt
  greta@gretasavenstedt.se
  070-685 35 35

  Ingen visning planerad
   
  .
   

  Aktuell budgivning

  Kontakta mäklaren för att lägga bud.

  2018-12-07 16:24Budgivare 1

  585000 kr

   

  Fakta

  Skogsmark

  Vid Abborrträsket beläget med ett fint sjöläge ligger denna skogsfastighet med en byggbar tomt med utsikt. På tomten finns idag två rivningsfärdiga byggnader så det är fullt möjligt att få bygglov för ett nyuppförande av byggnad på tomten för den som önskar bygga med sjöläge och vacker utsikt. Abborrträsket är en sjö med mycket fint vatten som är kristallklart med sandbotten. Fastigheten omfattar totalt 34,3 ha varav 26,6 ha är produktiv skogsmark fördelat på tre skiften varav ett på en holme i Vindelälven. Skogen omfattas till största delen av ungskog varav ca 52 % av den produktiva arealen är 15 år eller yngre. Virkesförrådet är ca 47 m3sk/ha och totalt 1 247 m3sk. 

  Skogen består till största delen av tall vilket utgör 76 %, gran 1 % och löv 23 %.

  Tillväxt 56 m3sk/år

  Bonitet 2,7 m3sk/ha

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen:

  Skog: 26,6 ha (77,6 %)

  Impediment: 19 ha (5,5 %)

  Inägomark: 4,7 ha (13,7 %)

  Väg och kraftledning: 0,7 ha (2 %)

  Övrig areal: 0,4 h (1,2 %)

  Mer info finns i skogsbruksplanen till höger, klicka på filen.

  Försäljningssätt och budgivning

  Budgivningen går att följa online. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande förrän både köpare och säljare undertecknat köpehandling. Budgivningen är öppen, sista dag för att lämna bud är 12/12 -18. Bud kan skickas via sms, mail eller muntligen via telefon. Vid frågor är ni välkomna att höra er! Greta Sävenstedt 070-685 35 35

  Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. 

  Budförteckning med samtliga lämnade bud överlämnas till aktuell köpare.

  Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är bosatt i Vindelns kommun. Förvärv av juridisk person (ex aktiebolag) kräver förvärvstillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan och kostnad står köparen för. Mäklaren är behjälplig med ansökan om så önskas.

  Undersökningsplikt

  Vid köp av en fastighet har köparen enligt jordabalken en undersökningsplikt att förvissa sig om objektets skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om skicket. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normnalt inte grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren eller säljaren om uppgifter i fastighetsbeskrivning avviker från verkliga förhållanden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej.

  Gemensamhetsanläggningar

  Gemensamhetsanläggning Vindeln ABBORRTRÄSK GA:1
  fnr_240063387

  Servitut

  NYTTJANDERÄTT TELE, Last
  4, 1963-11-13

  Avtalsservitut kraftledning, Last
  24-IM1-80/690 - 1, 1980-01-30

  Byggnadsbeskrivning

  Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad (122)
  Åkermark, värde: 7 000 kr
  Ekonomibyggnader, värde: 5 000 kr
  Skogsmark, värde: 328 000 kr
  Summavärde: 340 000 kr

  Taxeringsår: 2017

  Ekonomibyggnadskategori:
  Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980

  Området: Åmsele

  Åmsele är en fin by belägen 45 km uppströms längst Vindelälven ovanför Vindeln. Byn har en egen mataffär Handlarn i Åmsele, förskola och skola upp till årskurs 2, ålderdomshem och SAGA biografen på Folkets Hus. Det finns ca 200 invånare i byn i en blandad grupp med unga familjer och äldre. En nyhet i byn är att det numer finns möjlighet att tanka drivmedel och ta sig en matbit i gatuköket.

  Åmsele ligger utspridd efter 363:an vid det sel i Vindelälven där biflödet Åman mynnar. Här finns sevärdheter kring kvarnen och närliggande naturlämningar från inlandsisen som ej finns att beskåda någon annan stans. Åmsele ligger mycket naturskönt beläget i Norrlands inland. Kort och gott ett vackert område att bo eller besöka ofta!

   
  Åman.

  Åman är den lilla å som gett Åmsele sitt namn. Ån har sitt ursprung i sjön Hjukensjön och mynnar i Vindelälven. Ån har fem mindre forsar. Den första, Noret, och den sista, Kvarnforsen, är utbyggda med vattenkraftverk. I Åmans andra fors finns en permanent kanotslalombana. Strax innan den sista forsen och dammen finns Åmsele Camping där det finns en trevlig badplats.

  Taxeringsvärde

  Totalt: 340000 kr
  År: 2017
  Kod: 122

  Bilder

   

  Abborrträsk 13

   

  Sjöläge!

   

  Abborrträsk 1:19

   

  Skogen

   

  Marken

   

  Skogen

   

  Kartbild